Stormflod og beredskaber

Beregninger viser, at stormfloder i Danmark vil blive kraftigere og forekomme hyppigere i takt med den globale opvarmning.

Der findes mange lokale beredskaber til håndtering af situationen, når en stormflod truer et område med oversvømmelse.

Kystdirektoratet har to beredskaber på henholdsvis den centrale del af den jyske vestkyst og i Syd- og Sønderjylland.