Rejseholdets målgruppe

Rejseholdets primære målgruppe er kommunerne. Vores indsats henvender sig primært mod de kommunale sagsbehandlere i landets 98 kommuner. Over for denne målgruppe hjælper rejseholdet med at opbygge viden og redskaber til at gennemføre større sammenhængende projekter, gerne på regional basis.

Rejseholdets arbejde retter sig også mod lokale beslutningstagere, såvel politikere som kommunale chefer. Det er vigtigt, at lokalpolitikere og kommunale chefer har den viden, der skal til, for at træffe de nødvendige beslutninger. Derfor er også denne målgruppe prioriteret..

Rejseholdets arbejde retter sig derudover mod spildevandsforsyningsselskaber, da disse har ansvaret for at håndtere tag- og overfladevand i de kloakerede områder. Rejseholdet understøtter samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Enkeltborgere er ikke en målgruppe for rejseholdet. Men rejseholdet vejleder gerne kommunerne i, hvordan de kan håndtere store grupper af interessenter som grundejerforeninger, kystbeskyttelseslag og dige- og pumpelag.

Tegning af mennesker, der ligger puslespil, der tager højde for klimaudfordringerne

Illustration af Frits Ahlefeldt