Hvad tilbyder rejseholdet

Rejseholdets tilbyder forskellige former for ydelser

1) Temamøder eller workshops med flere kommuner. Oplæg på konferencer og seminarer, som afholdes af eksterne parter og er målrettet kommuner.

I disse sammenhænge tilbyder rejseholdet generisk vejledning inden for følgende områder:

 • Kystbeskyttelsesloven
 • Miljø- og naturlovgivningen
 • Inspiration til at komme fra plan til handling
 • Bidragsfordeling i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter
 • Helhedsløsninger med flere oversvømmelseskilder: vandløb, hav, grundvand og nedbør
 • Helhedsløsninger med kystbeskyttelsesforanstaltninger over længere kyststrækninger
 • Synergiløsninger, for eksempel i forhold til friluftsliv, natur og kvælstofreduktion
 • Sparring/dialog om identifikation af områder til nærmere analyse og prioritering
 • Paradigmer og eksempler
 • Brug af værktøjer og data blandt andet på klimatilpasning.dk
 • Risikohåndtering i forbindelse med oversvømmelse.

Rejseholdet giver kun vejledning i konkrete sager, hvis de har relation til Kystbeskyttelsesloven. Rejseholdet giver derudover særlig vejledning til opstart af konkrete projekter, hvis de går på tværs af kommunegrænser.

For at vejledningen skal få det bedst mulige resultat, er det vigtigt, at der fra starten sker en klar forventningsafstemning om såvel opgaven som ydelsen. Henvendelse til rejseholdet kan ske ved at udfylde skemaet under "Book et møde" øverst til højre på siden.

2) Rejseholdet tilbyder undervisning til kommunernes sagsbehandlere.

Bestil et møde

Klik her og udfyld formularen (Word).

Send formularen til: 
 

Illustration af Frits Ahlefeldt