Statslige fællesaftaler

Staten har indgået fire aftaler med en række kystkommuner om kystbeskyttelse. Aftalerne kaldes Fællesaftaler. Senest er der indgået fem-årige aftaler fra 2014-2018.
Fællesaftalen for 2014-2018 er forlænget til og med 2019.
De fire aftaler ligger henholdsvis ved Blåvand, mellem Nymindegab og Lodbjerg, ved Lønstrup og ved Skagen.