Undervisningstilbud

Kystdirektoratet tilbyder forskellige undervisningstilbud til kommuner, og på denne side finder du aktuelle kurser til kystkommuner. Du kan også downloade undervisningsmateriale fra tidligere kurser.

Kystteknik og kystnatur – kursus for kommuner med kyst

Den 16. til 17. november 2023 inviterer Kystdirektoratet til et gratis kursus for dig, der arbejder med behandling af ansøgninger om kystbeskyttelse og klimatilpasning i kystområder.

Du får grundlæggende indsigt i kystteknik, kysttyper, kystdynamik og metoder til kystbeskyttelse. Kursets formål er at give dig et solidt teknisk udgangspunkt for at kunne afveje hensynene i Kystbeskyttelsesloven.

Program

Kurset varer halvanden dag og veksler mellem oplæg, sparring, dialog og gruppeøvelser, hvor du selv er aktiv.

De vigtigste overskrifter er:

  • Værd at vide, når du får en ansøgning om kystbeskyttelse.
  • Teknisk info fra ansøgningsskemaet.
  • Fjord, bælt, sund eller åbent hav? Dynamikker og udfordringer på kysten.
  • Kystbeskyttelsesmetoder, sådan fungerer de:
    – Høfder, bølgebrydere, skråningsbeskyttelse, stenrev (undersøiske bølgebrydere).
    – Naturbaseret kystbeskyttelse: Sandfodring, opbygning af forland, strandeng og kystbeskyttende landskaber.

Vi hører også gerne om emner, som du kunne tænke dig, at vi tager op på kurset. Skriv dine forslag på tilmeldingen.

Det praktiske

Kurset afholdes fysisk i Lemvig. Det varer halvanden dag med start torsdag morgen kl. 10.00 og afslutning fredag kl. 12.00.

Deltagelse i selve kurset og forplejning undervejs er gratis.

Torsdag aften tilbyder vi en netværksmiddag til den absolut overkommelige pris af 250 kr. alt inklusive.

For de flestes vedkommende vil der desuden være brug for selvbetalt overnatning.

Det detaljerede program følger efter tilmelding.

Tilmelding

Du tilmelder dig via Conference Manager
Gå til conferencemanager.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Bonde på leb@kyst.dk