• Foreninger og virksomheder

Offentliggørelser

Kyst med strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

Læs om særlige regler for turismevirksomheder, friluftsliv, havne, landbrug, skovbrug og fiskerierhverv.

Klitfredning

Læs om regler for klitfredning, hvor jordbrug har særlige regler.

Havnebad

Søterritoriet

Læs om reglerne, hvis din forening eller virksomhed ønsker at anlægge et havnebad eller for eksempel et tanganlæg.