• Borgere

Offentliggørelser

Kyst med strandbeskyttelse

Strandbeskyttelse

Bor du inden for strandbeskyttelseslinjen, gælder en række regler. Læs mere og ansøg om dispensation.

Klitfredning

Før du laver et arrangement eller bygger dit hus om inden for klitfredet areal, skal du have en dispensation. Læs mere og ansøg.

Søterritoriet

Har du brug for en fortøjningspæl til din båd eller andet på søterritoriet? Læs mere og ansøg.